Trang chủ lỗ ngàn tỷ
Lỗ ngàn tỷ tại nhà máy Đạm Ninh Bình, quá dễ dãi với nhà thầu Trung Quốc

Lỗ ngàn tỷ tại nhà máy Đạm Ninh Bình, quá dễ dãi với nhà thầu Trung Quốc

Việc Việt Nam tiến hành nghiệm thu và thanh toán gần hết chi phí xây dựng cho nhà thầu Trung Quốc khi dự án còn nhiều vấn đề là không phù hợp. Nhà...

Tin mới